El següent text està escrit pel propi pintor:

    "Sempre que he pintat un retrat, la qual cosa m'atreia era la plasmació de la figura humana partint del paregut físic cap al contingut espiritual. Per a mi, el retrat mai ha sigut un artifici de la persona retratada. Preferia les robes senzilles, sense cerfulls ni granadura. Procurava conversar amb el model per a conéixer-lo i poder plasmar el seu caràcter, la seua senzillesa o fortalesa, les seues energies, bé positives o negatives

    També m'ha agradat incorporar en els meus grans murals, retrats d'amics i familiars, com a símbol d'afecte i amistat

    Se'm va ocórrer buscar dades, dates i noms de les persones que vaig retratar durant la meua vida de pintor. I em vaig quedar sorprés davant de la quantitat d'obra realitzada. Jo mai m'he considerat un pintor retratista a l'estil de Ricardo Macarró, Enrique Segura o Revello de Bou. He tractat d'enumerar els retrats per dates, mesura dels llenços i les ciutats on els vaig pintar, i he inclòs els realitzats també en els murals." 

    Este enorme llistat de retrats, noms i dates és el següent:  Llista

    Apareixen ací diversos retrats pintats per Castañer. D'alguns d'ells només disposem de reproduccions en blanc i negre (intentaré aconseguir-les en color):

Autorretrato

Autorretrato (1949)

Óleo 46 x 38

Pepa1954

Pepa Botella de Castañer (1954)

Óleo 130 x 70

Pepa1957

Pepa Botella de Castañer (1957)

Óleo 100 x 81

Pepa1965

Pepa Botella de Castañer (1965)

Óleo 100 x 81

Julia1956

Julia Juan de Aracil (1956)

Óleo 100 x 81

Emilia1957

Emilia Vilaplana de Martí (1957)

Óleo 100 x 81

Amalia1957

Amalia Morant de Pastor (1957)

Óleo 100 x 81

Luisa1957

Luisa Mataix de Peinado (1957)

Óleo 100 x 81

Lolín1958

Lolín Romá de Revert (1958)

Óleo 100 x 81

Moncho1970

Ramón Castañer Botella (1970)

Gouache 55 x 33

RCB1983

Ramón Castañer Botella (1983)

Dibujo carbón 55 x 33

 

    Segons m'ha explicat mon pare, Ramón, la qual cosa més li ha preocupat sempre a l'hora de pintar les figures sobre les voltes de les esglésies és que eixes cúpules no són planes i cal evitar que les figures "caiguen", amb les seues paraules, tenint en compte la curvatura de l'espai i buscant la millor situació des de totes les vistes possibles de l'espectador en el sòl.

    Una visió general del Mural de la Festa amb la possibilitat de realitzar un acostament als personatges es troba açí.  Entre les 55 figures representades, 43 són retrats d'amics, familiars i gent relacionada amb la festa alcoiana i l'àmbit salesià. Hi ha a més un autoretrat del pintor. Si s'observa amb deteniment, en les figures inferiors és possible distingir les ombres dels peus sobre un rastell imaginari que realment existix més avall donant una increïble il·lusió de tridimensionalitat. En la cúpula, Sant Jordi enarbora un raig de llum.

    Disposem de detalls pròxims corresponents a diversos personatges retratats. Alguns d'estos detalls van ser captats des de la mateixa bastimentada durant la pintura de mural:

SJ7

Don Ángel del Barrio

José Luis Córcoles

pintorSJ

Autorretrato

SJ4

Elvira Anduix

Nietas de J. L. Córcoles

JPerez

Juan Pérez

DAracil

David Aracil

CGaliana

Carmen Galiana

CAlmuzara

Carmina Almuzara

SJ1

Juan Antonio Castelló

Miguel Jover

SJ2

Jorge Espí

Ismael Gisbert

 

home