El següent text està escrit pel mateix pintor:

    ""Sempre que he pintat un retrat, la qual cosa m'atreia era la plasmació de la figura humana partint del paregut físic cap al contingut espiritual. Per a mi, el retrat mai ha sigut un artifici de la persona retratada. Preferia les robes senzilles, sense cerfulls ni granadura. Procurava conversar amb el model per a conéixer-lo i poder plasmar el seu caràcter, la seua senzillesa o fortalesa, les seues energies, bé positives o negatives.

    També m'ha agradat incorporar en els meus grans murals, retrats d'amics i familiars, com a símbol d'afecte i amistat.

    Se'm va ocórrer buscar dades, dates i noms de les persones que vaig retratar durant la meua vida de pintor. I em vaig quedar sorprés davant de la quantitat d'obra realitzada. Jo mai m'he considerat un pintor retratista a l'estil de Ricardo Macarró, Enrique Segura o Revello de Bou. He tractat d'enumerar els retrats per dates, mesura dels llenços i les ciutats on els vaig pintar, i he inclòs els realitzats també en els murals." 

    Este enorme llistat de retrats, noms i dates és el següent:  Llista

    Apareixen ací diversos retrats pintats per Castañer. D'alguns d'ells només disposem de reproduccions en blanc i negre (intentaré aconseguir-les en color):

Autorretrato Autorretrato (1949)

Óleo 46 x 38

Pepa1954
Pepa Botella de Castañer (1954)

Óleo 130 x 70

Pepa1957
Pepa Botella de Castañer (1957)

Óleo 100 x 81

Pepa1965
Pepa Botella de Castañer (1965)

Óleo 100 x 81

Pepa1965
Concha Navarro de Mestre (1962)

Óleo 110 x 83

Julia1956
Julia Juan de Aracil (1956)

Óleo 100 x 81

Emilia1957
Emilia Vilaplana de Martí (1957)

Óleo 100 x 81

Amalia1957
Amalia Morant de Pastor (1957)

Óleo 100 x 81

Luisa1957
Luisa Mataix de Peinado (1957)

Óleo 100 x 81

Lolín1958
Lolín Romá de Revert (1958)

Óleo 100 x 81

Moncho1970
Ramón Castañer Botella (1970)

Gouache 55 x 33

RCB1983
Ramón Castañer Botella (1983)

Dibujo carbón 55 x 33

 

    Segons m'ha explicat mon pare, Ramón, la qual cosa més li ha preocupat sempre a l'hora de pintar les figures sobre les voltes de les esglésies és que eixes cúpules no són planes i cal evitar que les figures "caiguen", amb les seues paraules, tenint en compte la curvatura de l'espai i buscant la millor situació des de totes les vistes possibles de l'espectador en el sòl.

    Una visió general del Mural de la Festa amb la possibilitat de realitzar un acostament als personatges es troba açí.  Entre les 55 figures representades, 43 són retrats d'amics, familiars i gent relacionada amb la festa alcoiana i l'àmbit salesià. Hi ha a més un autoretrat del pintor. Si s'observa amb deteniment, en les figures inferiors és possible distingir les ombres dels peus sobre un rastell imaginari que realment existix més avall donant una increïble il·lusió de tridimensionalitat. En la cúpula, Sant Jordi enarbora un raig de llum.

    Disposem de detalls pròxims corresponents a diversos personatges retratats. Alguns d'estos detalls van ser captats des de la mateixa bastimentada durant la pintura de mural:

SJ7
Don Ángel del Barrio

José Luis Córcoles

pintorSJ Autorretrato

SJ4
Elvira Anduix

Nietas de J. L. Córcoles

JPerez
Juan Pérez

DAracil
David Aracil

CGaliana
Carmen Galiana

CAlmuzara
Carmina Almuzara

SJ1
Juan Antonio Castelló

Miguel Jover

SJ2
Jorge Espí

Ismael Gisbert

 

home