Una interessant faceta de l'obra de Ramón Castañer consistix en la realització d'il·lustracions per a llibres, contes, poemes, articles i relats. El gran domini del dibuix que posseïx Ramón unit a la seua gran imaginació aconseguixen una perfecta simbiosi amb els distints temes que tracta.

    Unes mostres del seu treball il·lustratiu són les següents:

- "Álbum de Soledades" (Poesía) de Adrián Miró. París 1985:

soledades

Portada

Ángel de tinieblas

Sonetos a Maria Luisa

Desolació

Desolació

 - "La Realidad Imaginada, Milagros Jordá y Puigmoltó" de Pepa Botella de Castañer. Alcoi 1998:

Espejo Roto

"I va amagar entre les xarades la seua veritat..."

MJordá

Il·lustració per a "Epilog"

Testamento

Il·lustració per al testament de 1849

 - Portades de diverses èpoques en diverses revistes festeres:

Prog1953

Portada Programa Fiestas 1953 (Alcoy)

Prog1957

Portada Programa Fiestas 1957 (Alcoy)

Cat2003

Catàleg Exposició Ibi 2003

 - Il·lustracions d'articles apareguts en revistes de festes a Ibi:

Procesión

Procession incident in 1823 (2001)

Organista

El organiste del Salvador (2003)

Ventorrillo

El Ventorrillo (1998)

- La seua col·laboració com a il·lustrador en l'Editorial Marfil aporta una quantitat d'obres en diferents temes. Del llibre "Pels camins d'art (Pintors Espanyols)" de 1978 es mostren les reproduccions següents:

GuardaAnt

Guarda anterior

GuardaPost

Guarda posterior

Zurbarán

Pintor de frailes, Zurbarán

Murillo

Pintor de las Purísimas, Murillo

Greco

La locura del Greco

- Diverses il·lustracions de contes publicats per l'Editorial Marfil (Alcoi) dels quals es reproduïxen ací les cobertes:

Froilán

Froilán, l'amic dels pardals (1968)

4Cuentos

  4 cuentos per a tu (1968)

Pajarita Sabia

  La pardaleta savia (1969)

Avión abuela

  L'avió de la iaia (1970)

Concurso

  Un concurs en televisió (1971)

Morocristiano

  El moro cristianà (1972)

Transplante

  El trasplantament (1972)

Misterio

El misteri dels diamants (1974)

Secuestro

Segrest aeri (1974)

 

    L'època nadalenca és molt entranyable per a Ramón Castañer. Pepa i Ramón feliciten cada any a tots els seus amics amb il·lustracions de temes nadalencs. (vore).

 

home